18 czerwiec 2017 – XI Niedziela zwykła

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. „

Dzisiaj szczególnie mało robotników.  Dzisiaj szczególnie odczuwamy głód głosicieli słowa Bożego.

Krzyk mediów, ich siła i sposób przekazu  zagłuszył głos Boga. W tym  głośnym świecie  nie może przebić się ciche,  Boże słowo.  

Tak trudno dobrem  pokonać zło,  pokorą   pychę,  miłością   nienawiść.

Nie może istnieć życie bez miłości. Człowiek nie potrafi zbudować trwałej miłości jeśli nie jest ona oparta na Bożych fundamentach.

Budujmy życie, budujmy świat na takich fundamentach. I pomóżmy innym

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.