17 grudzień 2017 – III Niedziela Adwentu

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie..”

Raduj się ziemska rodzino,
radujmy się bracia.
Czas tęsknoty upłynął
okres nadziei się zaczął.

Zostaw ziemskie radości
co rdza i mole niszczą.
Chrystus wkrótce zagości,
niebo radością zabłyszczy.

Porzuć smutek wszelki,
gonitwę próżnych zajęć.
Odpuść sklepowe kolejki,
żłóbek ubogi przed tobą staje.

Raduj się i dziękuj Panu,
że przyjdzie do nas na ziemię.
Spójrz;  Bóg przed człowiekiem się kłania
…A co będzie ze mną ?