16 maja 2021 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

„…Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu…”

Zostawiliśmy wszystko
dom, rodzinę
Oddaliśmy Mu każdy dzień,
każdą godzinę.

Zaufaliśmy Mu
bez granic.
Zaufaliśmy
i poszliśmy za Nim.

Nie szczędził nam czasu,
nie szczędził słowa.
Uczył jak kochać,
jak miłować.

Mówił, że przez krzyż
każdego zbawi.
Odszedł, zapomniał
i nas zostawił.

Nie, nie zostawię
was sierotami,
po wszystkie dni,
będę z wami.