16 lipiec 2017 – XV niedziela zwykła

I dziś  „kościół – siewca” wychodzi dnia każdego siać dobre ziarno słowa Bożego.

Ileż pracy, ile trudu;  księży,  katechetów,  misjonarzy na całym świecie.

W kościołach, w salach katechetycznych, w bogatych salonach i w ubogich slumsach wszędzie chodzą boży siewcy.

Czasem głosem śmiałym, radosnym, często stłumionym … i rzucają w glebę Boże ziarna.

A my,  jaką  jesteśmy glebą ?

Czy ciernie pokus,  chorych uczynków nie zagłuszają zdrowego ziarna ?

Jaki plon wyda ziarno rzucone na naszą glebę ?