16 czerwiec 2019 – Uroczystość Trójcy Świętej

Ojcze Niebieski,
Coś stworzył niebo i ziemię…
i mnie stworzyłeś.
Pomóż nam,
by Twoja praca daremną nie była.

Synu człowieczy,
Synu Boga żywego…
z Golgoty płynie moc i siła.
Pomóż nam,
By Twoja ofiara daremną nie była.

Duchu Święty,
wietrze nadziei.
Choć nigdy Cię nie zobaczę.
Spocznij nade mną
a podam Ci dłoń i cicho zapłaczę.