15 wrzesień 2019 – XXIV Niedziela Zwykła

„…Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się…”

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie”.
– a któż nie zgrzeszył ? – mi powiesz.
Roztrwoniłem majątek dany od Pana
– pokusa była wielka, nie do pokonania.

On dał mi wiarę i miłość
– a ja wszystko przegrałem, zdradziłem.
Wiem, powrócić do Boga trzeba
– ale, ale On będzie się gniewał.

NIE ! – usłyszysz głos wesela
śpiew aniołów i gości na nim wielu.
Sam Bóg ci z radości zanuci
– Obyś tylko powrócił.