15 sierpień 2017 – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

              Matko Boga i człowieka.

                Mario bez grzechu poczęta,

                Cudowna dzieweczko z Galilei.

                Święta Panno nad Pannami

                           – módl się za nami.

                       Bogarodzico,  pełna dobroci

                       Dzieląca miłość bez granic

                       Służebnico pielgrzymująca

                       Krocząca ludzkimi śladami

                                  – módl się za nami.

                     Panno Święta co Jasnej bronisz Częstochowy

                     Z obliczem pociętym ranami.

                     Co w Ostrej świecisz Bramie.

                     Z Fatimy,  z Lord,  w La  Salette pokryta łzami

                                   – módl się za nami.

                       Pocieszycielko strapionych

                      Opuszczonych i poniewieranych

                      Nadziejo oczekujących:

                      W szpitalach,  za więziennymi kratami

                                   –  módl się za nami.

                     Opiekunko sierot,  nienarodzonych

                     Dzieci na śmierć skazanych

                                                Ucieczko grzesznych, ostojo egoistów

                     Fałszywych,  pijanych

                                     – módl się za nami.

                     Pani Niepokalana

                     Zielna i siewna

                     Jaskółko radosna,  śnieżynko urocza

                     kwiecie różany,

                                     – módl się za nami.