15 ciekawostek o różańcu

15 niesamowitych ciekawostek o różańcu:
1. Pierwowzorem różańca był psałterz. Modlitwa ta polegała na odmówieniu 150 psalmów. Ponieważ nie wszyscy byli w stanie to zrobić, psalmy zastąpiono najpierw modlitwą Ojcze nasz, a później Zdrowaś Maryjo.
2. Różaniec to po łacinie rosarium i oznacza wieniec z mistycznych róż składany Matce Bożej.
3. Starożytni Rzymianie i Grecy składali bóstwom wieńce z róż. Pierwsi chrześcijanie zabierali nocą te wieńce i za każdą z tych róż odmawiali modlitwę za dusze męczenników.
4. Odmawianie modlitwy różańcowej upowszechnił święty Dominik. W 1214 roku miał otrzymać różaniec od Matki Bożej jako pomoc w walce z herezjami.
5. „Różaniec” i „koronka różańcowa” to nie to samo. Na koronce odmawiamy jedną część różańca. Natomiast różaniec to wszystkie części.
6. Święto Matki Bożej Różańcowej, 7 października, zostało ustanowione w dniu zwycięstwa pod Lepanto. Pomyślny wynik bitwy przypisano modlitwie różańcowej zanoszonej przez papieża Piusa V i wiernych.
7. Papież Leon XIII poświęcił różańcowi aż 11 encyklik. I to on właśnie ogłosił październik miesiącem różańcowym.
8. Od 1478 roku do dziś papieże ogłosili ponad 200 dokumentów o różańcu.
9. Matka Boża podczas objawień w Lourdes i Fatimie zachęcała do odmawiania różańca tłumacząc, że prowadzi on do zbawienia i uświęcenia.
10. Jednym z największych arcydzieł literatury duchowej na temat różańca jest Tajemnica Różańca św. Ludwika de Marii Grignion de Montfort.
11. W 1620 roku dominikanin Tymoteusz Ricci wprowadził zwyczaj odmawiania Różańca Wieczystego. Rozdał ludziom 8760 karteczek z tajemnicami różańcowymi, tak by Różaniec był odmawiany w każdej godzinie roku. Inspirując się Wieczystym Różańcem Paulina Jaricot (w XIX wieku) wymyśliła tak zwany Żywy Różaniec. Chciała by był przede wszystkim dla osób pracujących. Polega on na tworzeniu grup – róż różańcowych – w której każdego dnia każda osoba odmawia jedną dziesiątkę Różańca i w ten sposób cała grupa odmawia każdego dnia cały Różaniec.
12. Różaniec jest ulubioną modlitwą wielu świętych, miedzy innymi: św. Jana Pawła II, św. Franciszka Salezego, św. Ludwika Grignion de Montfort, św. Maksymiliana Kolbe.
13. Pierwotny różaniec składał się z 50 tajemnic, 50 Zdrowaś, 5 Ojcze nasz, 5 Wierzę w Boga i dodatkowo 5 Zdrowaś. Dominikanie z Kolonii skrócili 50 tajemnic Złotego Różańca do 15 i połączyli je z odmawianiem 150 Zdrowaś na podobieństwo 150 psalmów.
14. Protestanci nie akceptują katolickiej wersji Różańca. Istnieją jednak protestanckie odmiany modlitwy różańcowej praktykowane jednak przez nielicznych. Jest to różaniec luterański, różaniec Jezusowy, różaniec postny. Różaniec anglikański, różaniec episkopalny.
15. Brytyjskie czasopismo medyczne British Medical Journal poinformowało w 2001 roku o wynikach badań przeprowadzonych przez włoski Uniwersytet w Pawii, w których stwierdzono, że modlitwa różańcowa wzmacnia zmienność rytmu zatokowego oraz baroreceptory.