14 marzec 2021 – IV Niedziela Wielkiego Postu

„…Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne…”

Wystarczy tylko uwierzyć,
aby żyć wiecznie.
– Choćby „jak ziarnko gorczycy”…
do zbawienia jest konieczne.

Wystarczy uwierzyć
w miłość, dobro i pokój.
By życia nie stracić,
zyskać duszy spokój.

Bóg posłał Syna.
Bóg niebo otwiera.
– a człowiek,
człowiek często się upiera.