14 lipiec 2019 – XV Niedziela Zwykła

„…Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego…”

Będziesz miłował,
nie masz wyboru.
Zapamiętaj te słowa.

Ze wszystkich sił
całą swoją mocą.
Dniem i nocą.

Dnia każdego
przyjaciela i wroga,
jak siebie samego.

Chociaż zyskałeś wszystko,
choć wszystko zdobyłeś…
sprawdź, czy posiadasz miłość.