13 styczeń 2019 – Święto Chrztu Pańskiego

„…Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie…”.

ON, Bóg
mówi do ciebie, do mnie.
Mówi do każdego z nas.
To jest Mój Syn,
daję Go wam.
Przyszedł już czas.

ON, Bóg
daje własnego syna.
Daje dla ludu grzesznego.
Gdzie są granice łaski,
granice Miłosierdzia Bożego ?

To jest mój Syn,
Syn umiłowany.
Słuchajcie Jego.
– Mówi do każdego z nas,
Jak myślisz, dlaczego ?