11 luty 2018 – VI Niedziela Zwykła

„Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić „.

Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić
z brzydkich czynów, z brudnych myśli.
Z fałszu, z gniewu i z zawiści.
Z trądu XX-go wieku,
z żywych chwastów naszej ziemi.
Możesz, bo troszczysz się o człowieka.
Jeśli zechcesz możesz mnie oczyścić.
Wszystko możesz, wiem.
Tylko czy ja tego chcę ?