11 listopada 2022 – Św. Marcina – 104 rocznica odzyskania Niepodległości – 77 rocznica osadnictwa polskiego na naszej zachodniej ziemi.

Bracia i Siostry!! 11 listopada – Dzień św. Marcina jest dniem 104 rocznicy odzyskania Niepodległości . Św. Marcin wypełnił słowa Jezusa wyjęte z Ewangelii: „byłem głodny …, spragniony …, przybyszem …, nagi …, chory …, byłem w więzieniu … ” / wg świętego Mateusza 25, 31-46/ , a pomogliście mi.

Taka postawa porządkuje w człowieku stosunek do Boga i do świata. Uczy  miłości do Boga, ludzi i ziemi ojczystej. W święto to, ogarniamy myślą całą naszą Ojczyznę. Tę, która jest już niepodległą i wolną. Sięgamy dzisiaj pamięcią w przeszłość, wspominamy naszych przodków, którzy szli długą i trudną drogą do tamtego pamiętnego 11 listopada, a także po 1945 roku.

  • Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) w Wełtyniu i Wirowie – posiada wyjątkowy charakter z racji 77 rocznicy osadnictwa polskiego na naszej zachodniej ziemi . W tę niedzielę tj. 13 listopada, chcemy wspomnieć pionierów tych ziem, przybyłych tutaj w pierwszych latach po II wojnie światowej. Jesteśmy tu dzięki nim! /Wspomnij rodziców i dziadków oraz praojców/ Wołamy dziś do nich DZIĘKUJEMY WAM ZA TO!

Słowami, które wiążą się z tym dniem są: Ojczyzna i niepodległość. Ojczyzna jest ziemią ojców – ojcowizną. Z całym bagażem jej problemów – : „Niepodległość – jak mówił św. Jan Paweł II – to Ziemia trudnej jedności, a jednocześnie jest to nasze dziedzictwo i nasz skarb”.

Tobie Panie głosem naszych przodków i nas samych – zawierzamy teraźniejszość i przyszłość naszej Ojczyzny. Amen.