11 czerwiec 2017 – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Dzisiaj św. Paweł mówi do nas :

„Bracia, radujcie się”

Wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa i to jest dla nas  ogromną radością a jednocześnie zobowiązaniem.

Mamy iść śladami naszego Ojca, mamy dążyć do doskonałości.

„bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie,”  

Bóg jest naszym. Ojcem.  Mamy stanowić Bożą, świętą rodzinę

Słabym i wątpiącym podpowiada :  „pokrzepiajcie  się na duchu,  a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.”

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym” będą z nami.

Warto być dobrym dzieckiem Boga. Bóg nie zapomina o tych którzy Go kochają.