10 luty 2019 – V Niedziela Zwykła

„…Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił…”

I ty możesz posiąść mądrość taką…
I ty możesz czynić cuda.
Jeśli zaczerpniesz z Boskich źródeł.

Ty możesz brzydotę świata,
przykryć urodą swej duszy.
Pójdź tylko drogą Chrystusa.

Nie będziesz już szukał niczego.
Nie będziesz na nic czekał.
Wystarczy ci tylko oddech człowieka.

I żebyś w Jego oczy
tak spojrzeć mógł,
aż na ekranie świata
zostaniesz; ty i Bóg.