1 styczeń 2018 – Nowy Rok

Nowy Rok bieży…
Daj mi Panie
na  nowo uwierzyć
i dobrze go przeżyć.

Pozwól żyć godnie
z sercem pogodnym.
Nigdy nie zasmucać
Twojego oblicza.

Zapal iskrę wiary
Bym się tak postarał
I dnia każdego
unikał złego.

Bym grzechem gardził
w chwili każdej.
Na co dzień i w święto
o Tobie pamiętał.

Daj mądrość życzeń
i mądrość pragnień
Bym nie zawinił w niczym,
i pokus żadnych

Daj dziecka prostotę
I ogromną ochotę
Kochać daremnie i za nic.
Daj miłość bez granic

Kiedy zajdzie potrzeba
Dzielić się serem jak chlebem
Pomagać ubogim i chorym
Naucz mnie skruchy, pokory

Pozwól sens życia zrozumieć.
Daj mądrość Salomonową
I w rozgadanym tłumie
wyrzec choć jedno mądre słowo.

Daj mi też Panie
siłę działania
w twojej owczarni.
Błogosław dzień każdy.

Błogosław każdą godzinę.
Uczyń ten rok,  rokiem złotym.
Abyś przez mnie już nigdy Jezu
nie stawał na drodze Golgoty.