1 marzec 2020 – I Niedziela Wielkiego Postu

Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”

Do czego jest zdolny szatan ?
dziś jak i od wieków,
wprasza się z ofertę bogatą
i kusi człowieka.

Męczy dnia każdego
i namawia do grzechu.
A człowiek posłusznie
do niego się uśmiecha.

Do czego jest zdolny szatan ?
– uwierzyć nie mogę,
Nie zawahał się nawet
zaszantażować Boga.

I cóż Bóg uczynił ?
– Spójrz w oblicze Pana
Jemu służyć będziesz
a nie słuchać szatana.