1 marzec 2017 – Środa Popielcowa

„…Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego!…”

W czasie długiej wędrówki naszego życia, często żmudnej i trudnej, czasem próżnej i nudnej przychodzi raz do roku taki czas aby „przypomnieć ” o Bogu. Aby uświadomić sobie, że to nie my jesteśmy panami tego świata, pomimo, że nieraz postawieni bardzo wysoko na świeckim piedestale życia.

Przychodzi czas, aby zgiąć swoje twarde kolana, pochylić dumne głowy i posypać je popiołem. Może teraz, w tym roku uda mi się ( tak bardzo na to liczę ) pogodzić się z tym, że jestem przed Twoim Obliczem prochem i niczem.

„…Wielki Post, wielki czas Dla każdego z nas…”