1 grudzień 2019 – I Niedziela Adwentu

„…Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie…”

Panie jak trudno
czuwać w każdej chwili.
Jak trudno w dumnym świecie
z pokorą się pochylić.

I patrzeć
w Twoje smutne oczy.
Jak trudno w bogatym świecie
biednym Bogiem się zauroczyć.

Jestem człowiekiem wolnym
Jednak nie dajesz mi spokoju
W ogromnej trosce
o zbawienie moje.

I stale przypominasz;
– czuwajcie,
bo nie znacie dnia ani godziny.