Żywy Różaniec

INTENCJA CZERWIEC 2022

„O ŚWIĘTOŚĆ RODZIN”

Nowe Jeruzalem ma być przybytkiem Boga z ludźmi. „I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową […]. I Miasto Święte — Jeruzalem Nowe ujrzałem, zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica, zdobna w klejnoty dla swego męża” (Ap 21, 1—2).

 1. Kazimierak Maria – animatorka
 2. Birlet Janina
 3. Bobrowicz Janina
 4. Czekan Zofia
 5. Danielak Barbara
 6. Świrbut Iwona
 7. Durlej Zofia
 8. Jakubik Maria
 9. Jaremczuk Barbara
 10. Kotowska Maria
 11. Kopytowska Marianna
 12. Luby Marzena
 13. Niewiadomska Ewa
 14. Powietrzyńska Aneta
 15. Radziewicz Helena
 16. Romanowicz Jolanta
 17. Rutkowska Urszula
 18. Siwek Łucja
 19. Wojtasik Ewa
 20. Wojtasik Joanna
 21. Nowak Maria  *komplet

Betlejem bet lehem dosłownie „Dom chleba”. Miejsce narodzin Jezusa Chrystusa. „Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 7 Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”. Łk 1.1-20BETLEHEM – miasto Dawidowe w języku hebrajskim oznacza „Dom chleba”, nazywany także „Efrata”- Dom Urodzajny oraz „Miastem Dawidowym”, bo tam urodził się Dawid i został namaszczony na króla Izraelskiego. Betlehem, znajduje się w odległości około 10 km od Jerozolimy. Położone jest na zboczu skalistego wzgórza ok. 770 p. m. n. p. m. Jezus urodził się w Betlejem dlatego, że Józef, mąż Maryi, pochodził z rodu Dawida.

 1. Tietianiec Jadwiga – animatorka
 2. Ciasnocha Lena
 3. Hanuszkiewicz Alicja
 4. Wilczyńska Maria
 5. Taniukiewicz Bożena
 6. Żurek Bogumiła
 7. Grygorcewicz Filomena
 8. Zmitrowicz Bogumiła
 9. Górnik Aniela
 10. Łukaszewicz Zofia
 11. Suchodolska Wanda
 12. Dziarmaga Wiesława
 13. Świtelska Maria
 14. Czerkasiewicz Krystyna
 15. Serafin Regina
 16. Pasik Grażyna
 17. Kostrzewa Joanna
 18. Błaszczak Olga
 19. Walińska Katarzyna
 20. Walińska Martyna *komplet

Betania z języka hebrajskiego – to „Dom ubogich”. Symbolicznie widnieje jako Dom Jezusa  w drodze do Ojca.  1) Miejscowość położona przy drodze z Jerozolimy do Jerycha na wschodnim zboczu Góry Oliwnej w odległości 15 stadiów (2775 m) od Jerozolimy (J 11, 18). W Betanii mieszkał Łazarz ze swymi siostrami Martą i Marią (J 11, 1.18; 12, l) oraz Szymon Trędowaty (Mk 14, 3; Mt 26, 6). 2) Miejscowość leżąca na wschodnim brzegu Jordanu. Według J l, 28 i 10, 40 Jan Chrzciciel udzielał tam chrztu. Tam również przebywał przejściowo Pan Jezus (J 10, 40). Betania – Dom przyjaciół Jezusa.

 1. Żygadło Magdalena – animatorka
 2. Kwiatkowski Mieczysław
 3. Żygadło Anastazja
 4. Hancewicz Jadwiga
 5. Ks. Proboszcz
 6. Latus Teresa
 7. Żygadło Helena
 8. Świtelska Grażyna
 9. Włodarczak Janina
 10. Kwiatkowska Anna
 11. Treiszta Edyta
 12. Pawłowicz Agnieszka
 13. Chylińska Marzena
 14. Stypczyńska Wioletta
 15. Balikowska Danuta
 16. Ciesiul Brygida
 17. Morawska Zofia
 18. Świrbut Bronisława
 19. Zabłocka Janina
 20. Świtelska Wiktoria

Emaus – miasto – 11kilometrów na północny zachód od Jerozolimy. To właśnie tu Kleofas i Symeon rozpoznać mieli zmartwychwstałego Pana po prostym geście łamania chleba. „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając do Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” Łk 24,25-27

 1. Sobczak Barbara – animatorka
 2. Baczewska Roksana
 3. Ciasnocha Kazimiera
 4. Dudzińska Stanisława
 5. Godlewska Katarzyna
 6. Kucharska Wanda
 7. Kuśmirek Grażyna
 8. Miedzińska Bożena
 9. Papiernik Krystyna
 10. Puchała Ewelina
 11. Siwek Barbara
 12. Siwek Jolanta
 13. Siwek Wiesława
 14. Sobczak Anna
 15. Szachniewicz Anna
 16. Szkutnik Zofia
 17. Zakrzewska Barbara
 18. Zimecka Beata
 19. Żygadło Agata
 20. Żygadło Halina *komplet

Jerycho – obwarowane murami – jest obrazem biedy ludzkiej, zamkniętej na Boga, najgorszym możliwym położeniem człowieka. Jednak promyki wiary, które znajdują się w nawet najbardziej zatwardziałym grzeszniku, jeśli tylko dotrą do Zbawiciela, mogą przynieść uzdrowienie i ocalenie duchowe nawet w sytuacjach po ludzku nierozwiązywalnych.

 1. Sobczak Adam – animator
 2. Dudziński Czesław
 3. Durlej Władysław
 4. Stypczyński Arkadiusz
 5. Jaremczuk Leszek
 6. Kotowski Henryk
 7. Krupa Zdzisław
 8. Kucharski Andrzej
 9. Luby Leszek
 10. Niewiadomski Krzysztof
 11. vacat
 12. Siwek Marek
 13. Suchodolski Jan
 14. Suzynowicz Stanisław
 15. Wilk Marian
 16. Wronkowski Jerzy
 17. Zakrzewski Józef
 18. Ziółkowski Henryk
 19. Żurek Zbigniew
 20. vacat *brakuje 2 osób

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH

LIPIEC 2022

Za osoby starsze Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

Zapraszamy!

Nie obawiajmy się włączenia w tę wspaniałą grupę modlitewną. Jeśli już dojrzałeś lub dojrzałaś do przyłączenia się do Bractwa Różańcowego po prostu zgłoś swoją wolę księdzu. Następnie zostaniesz przyjęty do Żywego Różańca a Twoje imię zostanie zapisane w Księdze...

czytaj dalej

Program duchowy róż Żywego Różańca obejmuje między innymi wspieranie misyjnej działalności Kościoła, troskę o wierność nauczaniu Kościoła, wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Boskiej, krzewienie modlitwy różańcowej oraz troskę o wzrost wiary w ludzkich duszach.

Jak odmawiać różaniec

Członkowie Żywego Różańca, mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy, dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich. Wielbią i naśladują Maryję.

15 niesamowitych ciekawostek o różańcu