Żywy Różaniec

INTENCJA ŻYWEGO RÓŻAŃCA WRZESIEŃ

Za dzieci i młodzież, aby w Chrystusie odnajdywali najlepszego nauczyciela i wzór do naśladowania w drodze do nieba, o dary Ducha Świętego dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia –

na Nowy Rok Szkolny i Ewangelizacji 2023. kliknij

NASZE RÓŻE RÓŻAŃCOWE I - V

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Rodzina Różańca Świętego, założona przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”.

I. Jeruzalem

Nowe Jeruzalem, ma być przybytkiem Boga z ludźmi. „I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową [...]. I Miasto Święte — Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z...

II. Betlejem

  Betlejem bet lehem dosłownie „Dom chleba”. Miejsce narodzin Jezusa Chrystusa. Tietianiec Jadwiga – zelatorka Ciasnocha...

III. Betania

Betania symbolicznie widnieje, jako prawdziwy "Dom Spotkań Jezusa I Jego Przyjaciół". Kogo jednak Chrystus zalicza do tego...

IV. Emaus

Emaus – miasto - 11kilometrów na północny zachód od Jerozolimy. To właśnie tu Kleofas i Symeon rozpoznać mieli zmartwychwstałego Pana po prostym...

V. Jerycho

Jerycho - obwarowane murami - jest obrazem biedy ludzkiej, zamkniętej na Boga, najgorszym możliwym położeniem...

Jak odmawiać różaniec

Tajemnice różańca świętego – co to jest? Różaniec składa się z czterech części, a każda z tych części – z pięciu tajemnic. Łącznie jest więc 20 tajemnic różańca, a w skrócie można je określić jako streszczenie Ewangelii. Wszystkie tajemnice różańca opisują bowiem...

czytaj dalej

Zapraszamy!

Nie obawiajmy się włączenia w tę wspaniałą grupę modlitewną. Jeśli już dojrzałeś lub dojrzałaś do przyłączenia się do Bractwa Różańcowego po prostu zgłoś swoją wolę księdzu. Następnie zostaniesz przyjęty do Żywego Różańca a Twoje imię zostanie zapisane w Księdze...

czytaj dalej

15 ciekawostek o różańcu

15 niesamowitych ciekawostek o różańcu: 1. Pierwowzorem różańca był psałterz. Modlitwa ta polegała na odmówieniu 150 psalmów. Ponieważ nie wszyscy byli w stanie to zrobić, psalmy zastąpiono najpierw modlitwą Ojcze nasz, a później Zdrowaś Maryjo. 2. Różaniec to po...

czytaj dalej