Żywy Różaniec

NASZE RÓŻE RÓŻAŃCOWE I - V

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Rodzina Różańca Świętego, założona przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”.

Kwiecień 2023 – Wielki Post

O wyrzeczenie się przemocy i nienawiści wśród ludzi, narodów i państw

Nowe Jeruzalem ma być przybytkiem Boga z ludźmi. „I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową […]. I Miasto Święte — Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża” (Ap 21, 1—2).

 1. Kazimierak Maria – zelatorka
 2. Birlet Janina
 3. Bobrowicz Janina
 4. Czekan Zofia
 5. Danielak Barbara
 6. Świrbut Iwona
 7. Durlej Zofia
 8. Jakubik Maria
 9. Jaremczuk Barbara
 10. Kotowska Maria
 11. Kopytowska Marianna
 12. Luby Marzena
 13. Niewiadomska Ewa
 14. Powietrzyńska Aneta
 15. Radziewicz Helena
 16. Romanowicz Jolanta
 17. Rutkowska Urszula
 18. Siwek Łucja
 19. Wojtasik Ewa
 20. Wojtasik Joanna
 21. Nowak Maria

Betlejem bet lehem dosłownie „Dom chleba”. Miejsce narodzin Jezusa Chrystusa.

 1. Tietianiec Jadwiga – zelatorka
 2. Ciasnocha Lena
 3. Hanuszkiewicz Alicja
 4. Wilczyńska Maria
 5. Taniukiewicz Bożena
 6. Żurek Bogumiła
 7. Grygorcewicz Filomena
 8. Zmitrowicz Bogumiła
 9. Górnik Aniela
 10. Łukaszewicz Zofia
 11. Suchodolska Wanda
 12. Dziarmaga Wiesława
 13. Świtelska Maria
 14. Czerkasiewicz Krystyna
 15. Serafin Regina
 16. Pasik Grażyna
 17. Kostrzewa Joanna
 18. Błaszczak Olga
 19. Walińska Katarzyna
 20. Walińska Martyna

Betania symbolicznie widnieje jako prawdziwy „Dom Spotkań Jezusa I Jego Przyjaciół”. Kogo jednak Chrystus zalicza do tego zaszczytnego grona? Dobrze zapamiętał to św. Jan Ewangelista: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję  (J 15,14). Tu pomagało Jezusowi rodzeństwo Łazarz z siostrami Marią i Martą.

 1. Żygadło Magdalena – zelatorka
 2. Kwiatkowski Mieczysław
 3. Żygadło Anastazja
 4. Hancewicz Jadwiga
 5. Ks. Proboszcz
 6. Latus Teresa
 7. Żygadło Helena
 8. Świtelska Grażyna
 9. Włodarczak Janina
 10. Kwiatkowska Anna
 11. Treiszta Edyta
 12. Stypczyńska Wioletta
 13. Balikowska Danuta
 14. Świtelska Wiktoria
 15. Świrbut Bronisława
 16. Zabłocka Janina
 17. Chylińska Marzena
 18. Ciesiul Brygida
 19. Pawłowicz Agnieszka
 20. Antczak Mirosława

Emaus – miasto – 11kilometrów na północny zachód od Jerozolimy. To właśnie tu Kleofas i Symeon rozpoznać mieli zmartwychwstałego Pana po prostym geście łamania chleba. „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając do Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” Łk 24,25-27

 1. Sobczak Barbara – zelatorka
 2. Baczewska Roksana
 3. Ciasnocha Kazimiera
 4. Dudzińska Stanisława
 5. Godlewska Katarzyna
 6. Kucharska Wanda
 7. Kuśmirek Grażyna
 8. Miedzińska Bożena
 9. Papiernik Krystyna
 10. Puchała Ewelina
 11. Siwek Barbara
 12. Siwek Jolanta
 13. Siwek Wiesława
 14. Sobczak Anna
 15. Sobczak Urszula
 16. Szkutnik Zofia
 17. Zakrzewska Barbara
 18. Zimecka Beata
 19. Żygadło Agata
 20. Żygadło Halina

Jerycho – obwarowane murami – jest obrazem biedy ludzkiej, zamkniętej na Boga, najgorszym możliwym położeniem człowieka. Jednak promyki wiary, które znajdują się w nawet najbardziej zatwardziałym grzeszniku, jeśli tylko dotrą do Zbawiciela, mogą przynieść uzdrowienie i ocalenie duchowe nawet w sytuacji po ludzku nierozwiązywalnych.

 1. Sobczak Adam – zelator
 2. Dudziński Czesław
 3. Durlej Władysław
 4. Jaremczuk Leszek
 5. Kotowski Henryk
 6. Krupa Zdzisław
 7. Kucharski Andrzej
 8. Luby Leszek
 9. Niewiadomski Krzysztof
 10. Siwek Marek
 11. Suchodolski Jan
 12. Suzynowicz Stanisław
 13. Wilk Marian
 14. Wronkowski Jerzy
 15. Ziółkowski Henryk
 16. Żurek Zbigniew
 17. Stypczyński Arkadiusz
 18. vacat
 19. vacat
 20. vacat

Jak odmawiać różaniec

Tajemnice różańca świętego – co to jest? Różaniec składa się z czterech części, a każda z tych części – z pięciu tajemnic. Łącznie jest więc 20 tajemnic różańca, a w skrócie można je określić jako streszczenie Ewangelii. Wszystkie tajemnice różańca opisują bowiem...

czytaj dalej

Zapraszamy!

Nie obawiajmy się włączenia w tę wspaniałą grupę modlitewną. Jeśli już dojrzałeś lub dojrzałaś do przyłączenia się do Bractwa Różańcowego po prostu zgłoś swoją wolę księdzu. Następnie zostaniesz przyjęty do Żywego Różańca a Twoje imię zostanie zapisane w Księdze...

czytaj dalej

15 ciekawostek o różańcu

15 niesamowitych ciekawostek o różańcu: 1. Pierwowzorem różańca był psałterz. Modlitwa ta polegała na odmówieniu 150 psalmów. Ponieważ nie wszyscy byli w stanie to zrobić, psalmy zastąpiono najpierw modlitwą Ojcze nasz, a później Zdrowaś Maryjo. 2. Różaniec to po...

czytaj dalej