Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa Boga skierowanie do ludzi dla ich pouczenia i zbawienia, które Kościół przechowuje i jako Objawienie Boże podaje. Pismo Święte ma podwójnego autora:...

czytaj dalej