Pismo Święte

Czytania – I Niedziela Wielkiego Postu / B/ II 18 lutego 

Rok liturgiczny: B/II kliknij

Wprowadzenie do Liturgii Słowa

W dzisiejszej Liturgii Słowa razem z Jezusem Chrystusem jesteśmy na pustyni. Jezus przed rozpoczęciem swej publicznej działalności przebywa czterdzieści dni na pustyni. Także my jesteśmy powołani przez Chrystusa, aby swoim życiem świadczyć o Jego Miłości, która miała swoje urzeczywistnienie w śmierci i zmartwychwstaniu.

Okazana miłość przez Boga, domaga się wzajemności. Jej wyrazem może być z naszej strony modlitwa i wielkopostne umartwienia. Czyli jesteśmy zaproszeni przez Jezusa Chrystusa na pustynię, pustynię naszego życia, naszego serca, naszej codzienności… Tylko poprzez modlitwę, ciszę, odosobnienie i umartwienie możemy spotkać się z naszym Zbawicielem.

Niech nasze wspólne słuchanie Słowa Bożego będzie dla nas zachętą do zaproszenia Jezusa Chrystusa na pustynię naszej codzienności. 

HYMN DO BIBLII

Ci, którzy czytają Pismo Święte, umacniają swoją wiarę; ci, którzy na modlitwie biorą często do ręki tę Księgę i karmią się nią codziennie, stopniowo zaczynają rozumować w sposób nadprzyrodzony. Ich sądy i pragnienia stają się nadprzyrodzone i ukształtują się jako ludzie, o których Duch Święty mówi: „Sprawiedliwy żyje z wiary”.

bł. Jakub Alberione

Co to jest Pismo Święte?

Co to jest psalm?

Co to jest Liturgia Słowa?

Alfa i Omega kliknij

Cytaty z Pisma Świętego, które podnoszą na duchu

Strzępy Pisma Świętego, które odmieniają życie