Święto Niepodległości 11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone w dniu 11 listopada to symbol odzyskania przez Polskę bytu politycznego po 123 latach zaborów. Rok 1918 był niezwykle burzliwy dla Europy z uwagi na koniec I Wojny Światowej, lecz dla Polaków przyniósł upragnioną wolność. Każdy dzień tego pamiętnego roku przynosił nowe polityczne wydarzenia, ważne dla odrodzenia się Rzeczypospolitej. Czytamy w Monitorze Polskim z 7 października 1918 roku „Zbliża się pokój a wraz z nim ziszczenie nigdy nieprzedawnionych dążeń narodu polskiego do zupełnej niepodległości. W tej godzinie wola narodu polskiego jest jasna, stanowcza i jednomyślna.” Z uwagi, iż w listopadzie 1918 roku tak wiele się zdarzyło, długo wybierano datę dzienną dla święta niepodległości.

W dniu 11 listopada 1918 roku miały miejsce takie wydarzenia, jak kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim oraz początek wycofana się wojsk niemieckich z Królestwa Polskiego, czego symbolem było rozbrojenie garnizonu niemieckiego w Warszawie. W tym dniu Józef Piłsudski został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Dzień 11 listopada wybrano jako datę symboliczną, a święto w tym dniu ustanowiono prawnie dopiero w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1937 roku o Święcie Niepodległości. W artykule pierwszym Ustawy napisano: „Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości.” Niestety wraz z wybuchem II Wojny Światowej Polacy ponownie nie mogli oficjalnie czcić tego Święta. W latach 1945 – 1989 także nie można było uroczyście obchodzić Święta 11 Listopada. Komuniści chcąc odciąć gruba linią historię wolnej Polski, świętem ustanowili dzień 22 lipca, rocznicę Manifestu PKWN z 1944 roku jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski. Tradycja 11 Listopada trwała jednak w pamięci narodu.

Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone dnia 15 lutego 1989 r.  Święto Niepodległości obchodzone jest między innymi poprzez uroczyste marsze, nabożeństwa, wystawy, koncerty, apele. Społeczeństwo spotyka się w miejscach związanych z Józefem Piłsudskim, na wojskowych cmentarzach, przy pomnikach. Główne obchody w Warszawie odbywają się przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Przypominamy, iż ten dzień należy uczcić podniesieniem flagi narodowej, jest to nasz patriotyczny obowiązek.