Św. Anna Patronka Wirowa

ŚWIĘTA ANNA

Święta Anna uznawana jest za Patronkę matek, kobiet rodzących, żeglarzy, piekarzy, wdów, ubogich i małżeństw.

Święta Anna była babcią Jezusa i matką Maryi. I choć informacje na jej temat zaczerpnięte są z tradycji chrześcijańskiej, to ewangeliczne przekazy o niej milczą. Jej wspomnienie obchodzimy 26 lipca, wraz ze wspomnieniem jej męża – Joachima.