Pogrzeb katolicki

Zgłasza najbliższa rodzina w Parafii zamieszkania osoby zmarłej po uprzednim ustaleniu terminu pochówku na cmentarzu.

Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w Biurze Parafialnym przedłożyć „Skrócony Akt Zgonu” z Urzędu Stanu Cywilnego.

Jeżeli osoba zmarła w szpitalu –  jest potrzebne zaświadczenie Ks. Kapelana o przyjęciu przed śmiercią Sakramentów.

Ks. Benon