Ogłoszenia duszpasterskie

III Niedziela Adwentu

– 11 grudnia

Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. W Kościele przypada już III niedziela Adwentu nazywana Niedzielą „Gaudete” czyli niedzielą radości. Czasem nazywa się ją również „Niedzielą różową” gdyż jest to jeden z dwóch dni w roku, kiedy kapłan może sprawować liturgię w szatach koloru różowego. Nazwa tej niedzieli pochodzi od słów antyfony na wejście: „Gaudete in Domino”, czyli „Radujcie się zawsze w Panu”.

09.00 + Marianna Burak, Antoni w I rocznicę śmierci oraz Władysław i Maria Siwek

10.30 w Wirowie ++ Józefa Macul, Kazimierz Sokólski oraz Jadwiga i Marian Sokólscy

12.00 + Brat Ryszard

Msze święte w tygodniu z roratami :

Środa 17.00 + Barbara Grebelska w II rocznicę śmierci

Piątek 17.00 ++ Rodzice Czesława w I rocznicę śmierci i Alfred Krasin od córek Wiesławy i Alicji

Sobota 17.00 Dziękczynna w 62 rocznicę ślubu Lili i Mariana Wilk

IV Niedziela Adwentu

– 18 grudnia

09.00 ++ Rodzice Hieronima i Michał Łukaszewicz oraz Teofila i Stanisław Żygadło

10. 30 w Wirowie wolna intencja

12.00 ++ Helena i Marian Niewiadomscy oraz Henryk Czerkasiewicz

Biuro parafialne czynne w piątek po Mszy św. wieczornej

Za troskę o kościół dziękuję :

W Wełtyniu rodzinie Pana Piotra Dudzińskiego. Proszę rodzinę Pana Czesława Dudzińskiego.

Do nabycia

  • świece „caritas”
  • opłatki bożonarodzeniowe

Szczęść Boże

Ks. Proboszcz

Kolor różowy powstaje z połączenia fioletu oznaczającego pokutę z bielą oznaczającą radość świętowania. Używany w trzecią niedzielę adwentu (oraz w czwartą wielkiego postu) nazwaną „Gaudete” ma odniesienie do treści tej niedzieli i wyraża radość ze zbliżających się uroczystości.. Jako kolor nastającego brzasku podkreśla radość

Mamy ogromne powody do radości o których mówi nam prorok Izajasz: „Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.” (Iz 61, 10)

Radujcie się!!!