Słowo wierszowane Mieczysława Kwiatkowskiego

27 czerwiec 2021 – XIII Niedziela Zwykła

„…Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!…”

„Talitha kum”,
mówię ci wstań.
Pora zbudzić się ze snu,
stoi przed tobą Pan.

Nie ma przy Nim
łez ani rozpaczy.
– Pochylił się nad człowiekiem,
jego nędzę zobaczył.

Nie można w śnie głębokim
na ludzką moc liczyć.
Bóg jest nadzieją,
Bóg jest życiem.

20 czerwiec 2021 – XII Niedziela Zwykła

„…Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!..”

Świat może być ludzki,
człowiek może być człowiekiem.
Tylko trwaj przy sterze,
nigdy z prądem nie uciekaj.

Burza ustanie.
Krzyk zmieni się w śpiew anioła.
Nastanie cisza …
tylko Bóg zawoła;

Dawne minęło,
wszystko nowe się stało.
– Dlaczego zwątpiłeś,
dlaczego brak ci wiary. ?

13 czerwiec 2021 – XI Niedziela Zwykła

„…Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki…”

Przeszedł Chrystus, dobry siewca
rzucił ziarno w moją glebę.
Czy go znajdę,
czy zatroszczę się jak trzeba ?

Czy wezmę go w opiekę,
wegetacji czas niepewny.
Czy ogrzeję światłem życia,
czy zgnije nocą ciemną.

Padło ziarno w moją glebę,
czeka na czas żniwa.
A gospodarz patrzy z nieba,
czy ludzki sztorm przetrzyma.

6 czerwiec 2021 – X Niedziela Zwykła

„…Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką…”

Szukam brata, siostry
lecz pustynia dookoła.
Może TY mi Boże
na tej nagiej ziemi
znaleźć ich pomożesz.

Może w moim domu,
może tuż za rogiem.
Ale jak zaufać…
Ten jest mi obcy,
tamten patrzy wrogo.

Szukam, stale szukam.
Uczyniłem selekcję nad światem
A Ty Boże mówisz;
– każdy jest twoim bratem.

3 czerwiec 2021 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Ilu pójdzie dziś za Tobą
ulicą z Twoim sztandarem w dłoni.
Ilu uwierzy dzisiaj w Ciebie,
ilu Tobie się pokłoni.

Kto wybierze drogę krzyża
zamiast wygodnych salonów ?
Komu do prawdy jest bliżej,
kto fałszem twarz zasłoni ?

Kto się Boga nie wstydzi,
kto do Niego się przyzna ?
Czy naród Mu zaufa,
czy uwierzy moja ojczyzna ?

30 maja 2021 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

„…Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…”

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Nowej szkoły nie szukaj.
Jeden jest Nauczyciel, jedna nauka.

Uczcie się tego co Bóg przykazał
On wie co każdemu trzeba.
On kierunek studiów wskazał.

Jemu jest dana wszelka władza,
tylko Jemu.
Zaufaj i powiedz to każdemu.

Idźcie i nauczajcie…
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
A JA Jestem z wami po kres życia szkolnego.

23 maja 2021 – Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Zobaczyć Ducha Świętego
dotknąć Jego cienia.
Spojrzeć Mu w oczy
i usłyszeć co ma do powiedzenia.

Być posłusznym na każde wezwanie.
Przy każdym upomnieniu
zatrzymać się,
poczuć serca drżenie.

I podać Mu dłoń.
A potem…
Zaprosić do siebie
by nie zostać sierotą.

16 maja 2021 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

„…Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu…”

Zostawiliśmy wszystko
dom, rodzinę
Oddaliśmy Mu każdy dzień,
każdą godzinę.

Zaufaliśmy Mu
bez granic.
Zaufaliśmy
i poszliśmy za Nim.

Nie szczędził nam czasu,
nie szczędził słowa.
Uczył jak kochać,
jak miłować.

Mówił, że przez krzyż
każdego zbawi.
Odszedł, zapomniał
i nas zostawił.

Nie, nie zostawię
was sierotami,
po wszystkie dni,
będę z wami.

9 maja 2021 – VI Niedziela Wielkanocna

„…To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali…”

Nie człowiek stworzył miłość,
nie człowiek znalazł Boga.
Ja człowiek jestem zbyt ubogi
i sam nie wiele mogę.

To Bóg nas wybrał.
– I co teraz będzie ?
Trzeba jak On kochać,
kochać zawsze i wszędzie ?

Często mściwi, pamiętliwi,
w wszelkie spory uwikłani.
A Pan nam przykazuje;
abyśmy się wzajemnie miłowali.

3 maja 2021 – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Święto Konstytucji 3 Maja

Kościół katolicki w Polsce 3 maja obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która została ustanowiona przez papieża Benedykta XV w 1920 r. Uroczystość ta nawiązuje do Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza z 1656 r. Dzień 3 maja jest także Narodowym Świętem Konstytucji 3 Maja, która została uchwalona w 1791 r.

W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, król Jan Kazimierz złożył uroczyste śluby, w których zobowiązywał się m.in. szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną. Jan Kazimierz nie mógł jednak dopełnić ślubów. Państwo opanowywał wówczas coraz większy chaos, a sam władca w niedługim czasie zdecydował się abdykować.

W roku 1856 r. w Paryżu, nastąpiło odnowienie ślubów Jana Kazimierza przez jednego z twórców zgromadzenia zmartwychwstańców ks. Aleksandra Jełowickiego oraz krąg osób m. in. z Adamem Mickiewiczem, przekonanych, że drogą do odzyskania niepodległości jest moralne odrodzenie polskiego społeczeństwa.

Aktualizacja ślubów Jana Kazimierza miała miejsce także w 1904 roku. Dokonał tego św. Józef Bilczewski, ówczesny arcybiskup Lwowa, który zgromadził przedstawicieli narodu ze wszystkich zaborów. Po tych uroczystościach papież Pius X w 1908 r. zezwolił na wpisanie wezwania „Królowo Polski” na stałe do Litanii Loretańskiej. W tym samym roku ustanowił dla diecezji lwowskiej święto Królowej Polski.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem „Królowej Polski”. Papież Benedykt XV przychylił się do tej prośby w 1920. Biskupi zaproponowali Ojcu Świętemu dzień 3 maja, aby podkreślić łączność tego święta z Sejmem Czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 r. pierwszą Konstytucją Polski.

Minęły czasy berła i korony,
odeszli wielcy monarchowie.
Choć zostali prezydenci,
premierzy i posłowie…

Nikt im się nie kłania
poklasków nikt się nie doczeka.
Drogich darów nie przynoszą,
bo człowiek jest zawsze człowiekiem.

Lecz jest tron, który nigdy nie umiera
Nie obalą go żadne czasy, żadne wojska.
To tron Naszej Pani,
Królowej Polski.