Modlitwa kolędowa błogosławieństwa domu /Ojciec lub Matka/

MODLITWA POŚWIĘCENIA DOMU – PRZEBIEG

Warto na czas modlitwy zebrać w jednym pomieszczeniu całą rodzinę. Na stole umieszcza się krzyż i świecę oraz wodę święconą. Obrzęd błogosławieństwa domu rozpoczynamy od wspólnego śpiewu kolędy np. „Bóg się rodzi”. Modlitwę może prowadzić ojciec lub inny członek rodziny lub rozdzielić kto i co czyta.

Kolęda „Wśród nocnej ciszy”

Kochani, nadszedł szczególny czas, kiedy to gromadzimy się przy kolędowym stole, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla nas i zawierzyć Mu naszą rodzinę i nas samych. W łączności duchowej z kapłanami naszej parafii, prośmy Pana o szczególne łaski tak bardzo potrzebne dla każdego z nas. Niech nasza modlitwa dotrze do Boga, niech będzie to chwila naszej adoracji Bożej Dzieciny, a tym samym oddaniem chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.

WPROWADZENIE

P. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.
P. Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, niech będzie z nami wszystkimi.
W. Amen

Słowa Ewangelii według Św. Mateusza 1, 18 – 25

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, Synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus. Oto Słowo Pańskie.

MODLITWA WSTĘPNA

P. W Ewangelii wg św. Jana czytamy “Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14) Jezus zapewnił nas: “Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Przekonani o obecności Boga między nami, prośmy Go wspólnie o błogosławieństwo dla naszego domu i naszej rodziny.

Panie, przybądź z pomocą swoim sługom, którzy pokornie proszą o Twoje błogosławieństwo. Niech przebywając w tym domu doznają Twojej opieki, wychodząc z niego cieszą się Twoją obecnością, wracając do niego przyjmują Ciebie jako Gościa niech wreszcie szczęśliwie znajdą mieszkanie, które im przygotowałeś w domu swojego Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

OBRZĘD POKROPIENIA WODĄ

P. Niech ta woda przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez swoją mękę i zmartwychwstanie.
Błogosławiony jesteś Boże, nasz Ojcze, który pozwalasz nam mieszkać w tym domu. Udziel nam darów Ducha Świętego i łaski swego błogosławieństwa, abyśmy trwali w czynnej miłości, a wszystkim, którzy odwiedzą nasz dom, daj doznać pochodzących od Ciebie darów miłości i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

W tym momencie prowadzący modlitwę kropi wodą święconą domowników i mieszkanie, na znak, że poprzez chrzest święty jesteśmy złączeni z Chrystusem i tworzymy domowy Kościół.

MODLITWA KOŃCOWA

P. Polećmy naszą rodzinę i wszystkich, którzy odwiedzą nasz dom, opiece Matki Bożej Pod Twoją obronę…

Na zakończenie módlmy się za siebie nawzajem słowami, które Bóg dał Mojżeszowi jako słowa błogosławieństwa dla Jego ludu (Lb 6, 24-26). Na każde wezwanie odpowiadamy “Amen”.

P. Niech nas Bóg błogosławi i strzeże.
W. Amen.
P.  Niech Pan rozpromieni nad nami swoje oblicze.
W. Amen.
P. Niech Pan obdarzy nas łaską.
W. Amen.
P. Niech nas obdarzy pokojem.
W. Amen.
P. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W. Amen.

*puścić kolędę np. „Bóg się rodzi” ; w trakcie kolędy – 

Łamanie się opłatkiem