Marana tha

Co to jest Maranatha:

Maranatha oznacza 'Pan nadchodzi’ . Jest to transkrypcja greckiego słowa μαραναθα (maranatha), które z kolei pochodzi od aramejskiego pochodzenia wyrażenia mâran’athâ.

Jako takie, to wyrażenie pojawia się tylko raz w Biblii . Użył go Paweł z Tarsu na końcu Pierwszego Listu do Koryntian , kiedy ostrzega: „Kto nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie anatemą [przeklęty]. Maranatha! [Pan przychodzi]” (1 Koryntian, 16: 22).

Maranatha, sam termin, dał początek różnym interpretacjom. W kontekście, w którym używa go np. Paweł, można go rozumieć jako ostrzeżenie dla niewiernych lub jako potwierdzenie nadziei w powrót Chrystusa . Ten drugi sens ma wiele argumentów na swoją korzyść.

Biblia obfituje w fragmenty, które nawiązują do rychłego powrotu Jezusa na ziemię. Na przykład w Liście do Filipian: „Łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko” (4: 5). Albo u Jakuba: „Bądźcie też cierpliwi i ugruntujcie swoje serca, bo zbliża się przyjście Pana” (5: 8). Potwierdza to nawet sam Jezus Chrystus , zapowiadając swój powrót we fragmencie księgi Objawienia: „Z pewnością przyjdę wkrótce” (22: 20 b).

Z drugiej strony twierdzi się również, że wyrażenie to było używane w starożytności jako pozdrowienie wśród braci chrześcijan . W rzeczywistości, niektóre kongregacje dzisiaj nadal używają go w ten sposób.