Jubileusz 900-lecia Pomorskiej Misji św. Ottona z Bambergu – Nowenna

Komunikat Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi o rozpoczęciu Nowenny Odnowy Wiary, przygotowującej wiernych do obchodów Wielkiego Jubileuszu Pomorskiej Misji Świętego Ottona z Bambergu. Szczegóły przygotowań znajdziemy w załączonym komunikacie.

podczas każdej Mszy Świętej w niedzielę, 10 września br. do ogłoszeń duszpasterskich dołączyć następującą treść:

„Wielki Jubileusz 900-lecia Pomorskiej Misji św. Ottona z Bambergu obchodzony będzie od Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w 2024 r. do Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła w 2025 r. W obchody Jubileuszu wprowadzi nas Nowenna Odnowy Wiary, która nawiązywać będzie do Ślubów Jasnogórskich i dziewięcioletniej Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski.

Każdy 14-ty dzień miesiąca, do 14 maja 2024 r. włącznie, będzie kolejnym duchowym etapem Nowenny. Co miesiąc będziemy zaproszeni, aby podczas Mszy Świętej przed błogosławieństwem końcowym, na klęcząco przed ołtarzem, obrazem lub figurą św. Ottona, pod przewodnictwem Kapłana uczestniczyć w nowennie według następującego porządku:

– rozpoczęcie pieśnią „Przez Chrztu Świętego wielki dar”,

– zapowiedź tematu i intencji modlitewnych,

– komentarz wraz z fragmentem tekstu Ślubów Jasnogórskich,

– litania do św. Ottona i modlitwa kończąca.

Na zakończenie pieśń ku czci św. Ottona lub aklamacja „Święty Ottonie, Patronie nasz” (3x).

14-go dnia miesiąca w czasie trwania Nowenny jesteśmy zaproszeni do włączenia się i pielgrzymowanie do miejsc centralnych, diecezjalnych obchodów w wyznaczonym miejscu Archidiecezji. Wierni, którzy będą uczestniczyli w tym czasie we Mszy Świętej w kościele parafialnym są proszeni o duchową jedność z miejscem centralnym. 14 września miejscem centralnym obchodów diecezjalnych będzie Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Kamieniu Pomorskim, gdzie o godz. 17.00, pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi Uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną z Kapłanami diecezji rozpoczniemy w obecności sióstr zakonnych, osób życia konsekrowanego, wiernych czas przygotowań do Wielkiego Jubileuszu”.

Do komunikatu Księdza Arcybiskupa załączony jest Tekst na Pierwszy Dzień Nowenny Odnowy Wiary.

NOWENNA ODNOWY WIARY
Teksty na Dzień Pierwszy – 14.09 2023 R.
Do odmawiania przed błogosławieństwem kończącym Mszę Świętą. Kapłan prowadzący modlitwę klęka na stopniu komunijnym przed ołtarzem.
Jeśli jest możliwość wyeksponowania w świątyni Obrazu lub Figury Świętego Ottona, modlitwę można prowadzić przed tym Obrazem lub Figurą.
1. Rozpoczęcie – pieśń „Przez Chrztu Świętego wielki dar…”
2. Zapowiedź tematu:
Przygotowując się wraz z całą Archidiecezją do owocnego przeżywania Wielkiego Jubileuszu 900 – lecia Pomorskiej Misji Świętego Ottona:
„W Nowym Czasie trwamy wierni Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi”
3. Komentarz:
Rozpoczynając dzisiaj Nowennę Odnowy Wiary, kierując nasz wzrok ku świętemu Ottonowi i przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej błagamy, by Naród Polski, tak
jak czynił to w historii, tak i dzisiaj, w zadaniach Nowego Czasu, trwał wiernie przy Bogu. Dziękując za obecność Krzyża Świętego w przestrzeni publicznej, urzędach i
szkołach, szpitalach, domach opieki i hospicjach, jak również obecne w naszych miejscowościach, ślubujemy pozostać nadal przy Krzyżu.
W Tekście Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego Prymas Polski Bł. Stefan Kardynał Wyszyński zapisał słowa: „Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo świata i Polski Królowo!
Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu,
omytego w wodach Chrztu świętego.
Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej
świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga,
na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim, pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi”. W przedstawionych intencjach módlmy się teraz wspólnie słowami Litanii do
świętego Ottona, Wielkiego Patrona naszej Archidiecezji:

Litania do Świętego Ottona

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, Słowo Boga Odwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, Który przyoblekłeś się w ciało, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, Który stałeś się człowiekiem, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, Który ogłosiłeś nadchodzące Królestwo, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, Który wyszukałeś uczniów, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, Który wybrałeś Apostołów, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, Który nauczyłeś ich Dobrej Nowiny, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, Który uczyniłeś ich świadkami Twojej śmierci oraz Twojego
zmartwychwstania, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, Który posłałeś ich na cały świat, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, Który dałeś im Ducha Prawdy, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, Który jesteś w swoim Kościele do końca czasów, zmiłuj się nad nami.
Jako świadkowie Twojego słowa, Ciebie prosimy wysłuchaj nas, Panie.
Jako żyjący wiarą, Ciebie prosimy wysłuchaj nas, Panie.
Jako mający odwagę w dzisiejszych czasach być Twoimi apostołami, Ciebie prosimy
wysłuchaj nas, Panie.
Jako dający w naszym społeczeństwie świadectwo o Tobie i Ojcu, Ciebie prosimy
wysłuchaj nas, Panie.
Jako będący przy Tobie w chwilach pomyślności i trudu, Ciebie prosimy wysłuchaj
nas, Panie.
Jako wszyscy ochrzczeni i bierzmowani rozpoznający swoje posłannictwo, Ciebie
prosimy wysłuchaj nas, Panie.
Jako Kościół przekazujący Twoje posłanie, Ciebie prosimy wysłuchaj nas, Panie.
Jako Kościół zachowujący Twoją prawdę w sposób nienaruszony, Ciebie prosimy
wysłuchaj nas, Panie.
Jako kobiety i mężczyźni także dziś podejmujący powołanie misyjne, Ciebie prosimy
wysłuchaj nas, Panie.
Święty Ottonie, Świadku wiecznego Słowa, módl się za nami.
Święty Ottonie, Świadku gorliwy, módl się za nami.
Święty Ottonie, Świadku złotousty, módl się za nami.
Święty Ottonie, Świadku wytrwały, módl się za nami.
Święty Ottonie, Świadku dzielny, módl się za nami.
Święty Ottonie, Świadku zwycięski, módl się za nami.
Święty Ottonie, Świadku napełniony Duchem Bożym, módl się za nami.
Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.
Święty Ottonie, zwiastunie wiary, módl się za nami.
Święty Ottonie, kaznodziejo Królestwa Niebieskiego, módl się za nami.
Święty Ottonie, robotniku Pańskich żniw, módl się za nami.
Święty Ottonie, piewco miłości Bożej, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K: Módl się za nami święty Ottonie,
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie ich zachowywać to, co wam przykazałem,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Ty posłałeś biskupa Ottona na Pomorze, aby zasiał w sercach ludzkich ziarno Ewangelii. Pozwól i nam,
za jego pośrednictwem, świadczyć przed ludźmi słowem i czynem o Twojej Miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W.: Amen.