HOMILIA – to rodzaj kazania, którego treścią jest wyjaśnienie przypadających na dany dzień w liturgii czytań z Pisma Świętego. Homilię podczas Mszy św. może głosić biskup, prezbiter lub diakon. Powinna ona ukazać aktualność Słowa Bożego i umacniać wiarę słuchających....

czytaj dalej