Grób Pański

Grób Pański – Boży Grób – w liturgii katolickiej miejsce, gdzie wystawia się Najświętszy Sakrament na zakończenie liturgii w Wielki Piątek. Symbolizuje ono Grób Chrystusa.

Tradycją w Polsce, sięgającą XVI w., jest zwyczaj budowania Grobów Pańskich.

Grób Pański jest swego rodzaju dekoracją. Współczesne Groby wypadają bardzo skromnie, jeżeli je porównać z „cudami” dawnych wieków, jakie odnajdujemy w cytowanych przekazach. Nie ma już elementów ruchomych, choć paradoksalnie dziś łatwiej byłoby wprawić w ruch np. wyobrażenie Ziemi. Nie występują fontanny, a więc tak ważny symbol wody, o niebagatelnym znaczeniu dekoracyjnym. Figura Matki Boskiej, dawniej prawie zawsze obecna, w badanych grobach pojawiła się tylko raz. Brak przedstawień wydarzeń biblijnych i wyobrażeń Ziemi, planet. Treści biblijne pojawiają się tylko w jednym Grobie, a i tam widzimy jedynie Górę Synaj. Nie pojawia się muzyka, dawniej grana przez zmieniające się zespoły . Choć dziś wystarczyłoby włączyć magnetofon stojący gdzieś w ukryciu, element ten nie pojawia się. Grób jest raczej miejscem modlitwy, której sprzyja cisza. Czasem tylko pojawia się śpiew adorujących grób wiernych.

Współcześnie Groby nie epatują bogactwem. Ich tworzywo stanowią dość proste i tanie elementy.

Figura Chrystusa jest obecna we wszystkich Grobach.

W kościołach przy Grobie pełniona jest straż. Osoby pełniące wartę przy Grobie, w badanych przypadkach, to żołnierze , strażacy lub harcerze. Tradycja zaciągania straży przy Grobie jest nawiązaniem do wydarzeń ewangelicznych. Zwyczaj Straży Grobowych jest znany w całej Polsce. U nas straż pełni OSP z Wełtynia.

ZAPRASZAMY NA ADORACJĘ GROBU PAŃSKIEGO

Wełtyń do 21.00

Wirów do 20.00