Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy śwętej

Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. przedłużona do odwołania i Msze św. oraz liturgie Triduum Paschalnego bez udziału ludu w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Moi Drodzy!

Oto nowe wytyczne Biskupów diecezjalnych :
Zarządzenie odnosi się do organizacji Mszy św.
„Kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, a także celem uniknięcia różnych sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już w minionych dniach w parafiach, po konsultacjach z księżmi naszej diecezji zarządzamy, że celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów” – można przeczytać w zarządzeniu.
„Ze względu na zaistniałą sytuację usilnie zachęcamy wiernych do korzystania z komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego” .

Zarządzenie objęło również organizację pogrzebów.

Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii.
„Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż pięć osób. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach.

Pozostaje nam modlitwa rodzinna” – 

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. została prolongowana w Parafii i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernych oraz inne osoby przebywające na jej terenie. Obowiązuje aż do odwołania.
Jednocześnie zachęcam wiernych do uczestnictwa w mszach św. transmitowanych za pośrednictwem telewizji, radia i internetu.

Ks. Proboszcz

Relację na żywo z niedzielnej liturgii przeprowadzają ogólnopolskie media:

godz. 7.00 TVP 1 – Msza Święta z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach,
godz. 9.00 Polskie Radio – Program Pierwszy, Msza Święta z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie
godz. 9.30 Telewizja Trwam – Msza Święta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze,
godz. 13.00 TVP Polonia,
dodatkowo na stronie internetowej TVP przez cały dzień będą przeprowadzane transmisje Mszy św. z Jasnej Góry.
W skrócie:
– Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. zostaje przedłużona do odwołania.
– Msze św. oraz liturgie Triduum Paschalnego sprawowane będą bez udziału ludu.
– Poza wyjątkowymi sytuacjami nie będzie możliwa indywidualna spowiedź.
– Ceremonia pogrzebowa ograniczona jest tylko do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny. Msza pogrzebowa zostanie odprawiona po ustaniu epidemii.
– Decyzje o organizacji uroczystości I Komunii św. zostają odłożone.