Dożynki 2019

DOŻYNKI WEŁTYŃ 2019

08 września

Każdego roku gromadzimy się o tej porze na dożynkach, aby wspólnie dziękować Panu Bogu za tegoroczne plony i prosić Go o błogosławieństwo na przyszły rok a także, by wyrazić naszą wdzięczność wobec rolników za ich pracę.
Stan rolniczy Wełtynia przynosi przed ołtarz wieniec dożynkowy , plony pól, ogrodów i sadów, zanosząc dziękczynienie Bogu za owoce ziemi i pracy umysłów i rąk ludzkich.

A razem z owocami swej pracy przynosi i ofiaruje Bogu wartości duchowe kultywowane w środowisku rolniczym takie jak szacunek do życia, do rodziny i pracy oraz cześć dla Najświętszej Marii Panny, która wydała najpiękniejszy owoc naszej Matki Żywicielki Ziemi, Zbawiciela ludzkości.

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie – Dla darów Nieba…

Tęskno mi, Panie…” Norwid

Siostry i Bracia –

Bądźmy dzisiaj z ludźmi ciężkiej pracy na roli. Bez nich nie byłoby żniw. Nie byłoby chleba. Pusto byłoby na stołach w naszych domach i rodzinach.
Chleb jest wartością bezcenną. Słusznie więc napisze poeta:
„Pachnie na stole – świeży chleb ; Pieczony – już z nowej mąki. To nad kłosami – tego chleba – śpiewały w polu skowronki”.
Dożynki od wieków wpisują się w tradycję ludową. Są symbolem dorobku i ciężkiej pracy i stanowią wyraz hołdu dla społeczności wiejskiej.
Święto plonów zawsze miało istotne znaczenie dla każdego gospodarza. Nawet jeżeli gospodarstwo było bardzo małe, całe zboże sprzątano z pola w ciągu jednego dnia. Gospodarz kończąc żniwa wyplatał wianek z kłosów, wkładał go na kosę i tak wracał do domu.
To był wzruszający obraz Polaka-Rolnika.

Uroczystości dożynkowe mają charakter ludowy, ale i religijny.

Dziękuję dzisiaj, jako kapłan, że w to święto nie zapomnieliście o Bogu! Święto Plonów stało się wyrazem kultu maryjnego, szczególnie żywego w środowisku wiejskim.
W ceremonii dożynkowej najważniejszy jest wieniec. Wieniec dożynkowy, który nazywany bywał plonem, ponieważ symbolizuje wszystkie zebrane plony oraz urodzaj. Tradycyjnie wiły go kobiety, najlepsze żniwiarki.
Szacunek dla chleba jest do dziś nieodłącznym elementem naszego dziedzictwa kulturowego.
Ofiarowany chleb – owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich jest symbolem życia, radości, sytości, szczęścia. Symbolizuje dom rodzinny, w którym ojciec lub matka dzielą chleb między domowników. Wspólnie spożywany chleb jest znakiem gościnności, przyjaźni i wspólnoty…stary zwyczaj mówi : „pierwszy kęs chleba zanieś sąsiadowi!”
– śpiewamy bowiem w kościele :

„Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna”

Dawaj nam zawsze tego chleba Panie –
Amen.