Czy wierzysz w Królestwo Chrystusa?

Jezus Chrystus – Twój i mój Król!

W najbliższą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zakończy kolejny rok liturgiczny. Chcę Ci dzisiaj przekazać skąd się wzięła ta uroczystość oraz przypomnieć, że Jezus to też Twój Król.

Tak, jestem królem

Tego, że Jezus jest Królem udowadniać nie trzeba. On sam przyznał się przed Piłatem mówiąc: “Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18, 37). Chrystus nie jest jednak takim zwyczajnym królem. Nie miał na tym świecie ani zamku, ani majątku, ani ziemi. Urodził się w ubogiej stajni i umarł wisząc na drzewie krzyża. W ten sposób pokazał nam, że to nie ziemskie królestwo jest ważne. On ma swoje królestwo w niebie i zaprasza do niego również każdego z nas.

Uroczystość Króla Wszechświata

Święto ku czci Jezusa Chrystusa Króla zostało ustanowione 11 grudnia 1925 roku przez papieża Piusa XI poprzez encyklikę “Ouas Primas”. W ten sposób Ojciec Święty przypomniał wiernym o oddawaniu Jezusowi należnej chwały. Było to niezwykle istotne wobec świata, który był zagoniony m.in. wojnami czy rozwojem przemysłu. W ten sposób dokonywała się stopniowa laicyzacja społeczeństwa. Ludzie żyli tak jakby Bóg nie istniał. O istocie królowania Jezusa Chrystusa przypominał też wielokrotnie papież Jan Paweł II. W czasie pielgrzymki do Ojczyzny w Częstochowie w 1983 roku.

Tak więc w znaczeniu doczesnym Chrystus nie przyjął na swą głowę żadnej korony. Przyjął tylko koronę z cierni, którą wtłoczono na Jego głowę, aby ośmieszyć „króla żydowskiego”. I z tą cierniową koroną na swej głowie Jezus z Nazaretu oddał duszę swoją w ręce Ojca na Kalwarii: ukrzyżowany Król. Bo przecież jeszcze nad głową Jego wypisano tytuł Jego winy: Jezus Nazarejczyk, król żydowski (J 19, 19). W taki sposób wypełniła się zapowiedź zwiastowania.

jesus-2655562_1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To też mój Król

Jezus żył na ziemi dwa tysiące lat temu. Czy to znaczy, że już nie jest królem? Otóż jest i może być dzisiaj zarówno moim jak i Twoim królem. On jest bowiem początkiem i końcem. Jego nazywamy Władcą wszechświata. Jemu przychodzimy oddawać chwałę do kościoła, ale możemy też robić to wszędzie gdzie jesteśmy.

Przynajmniej ja będąc osobą wierzącą staram się to robić. Ty też możesz, a nawet powinieneś oddawać całe swoje życie Jezusowi Królowi. Módlmy się więc wspólnie do naszego Króla słowami psalmu 93:

Twój tron niewzruszony na wieki, *istniejesz od wieków, Boże.

Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary; †

Twojemu domowi świętość przystoi *

po wszystkie dni, o Panie.

(Ps 93, 2,5)

A Ty uznajesz Jezusa za swojego Króla? Wierzysz, że kiedyś znajdziesz się w Jego Królestwie?