Sprzątanie kościoła

Jak troszczę się o Kościół, moją wspólnotę wiary? (artykuł o. Roberta Wawrzenieckiego) http://parafia-weltyn.pl/wp-content/uploads/2022/05/Dzis-Kosciele-Zyjacego-Boga-wstan-piosenka-roku-OZK-202122.mp4 Drodzy Bracia i Siostry! Zadajmy sobie pytanie o moją troskę, o Kościół, moją wspólnotę wiary. Spróbujmy spojrzeć na Kościół jako na miejsce spotkania i pojednania z Bogiem i człowiekiem. Wreszcie zapytajmy o naszą odpowiedzialność za Kościół przez modlitwę, ofiarowane...

Read More