ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE PAŹDZIERNIK 2022

PODAJĘ PIERWSZE 10 DNI 1 DZIEŃ PAŹDZIERNIKA: LIST APOSTOLSKI ROSARIUM VIRGINIS MARIAE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW DUCHOWIEŃSTWA i WIERNYCH O RÓŻAŃCU ŚWIĘTYM Do Biskupów do Kapłanów i Diakonów, do Zakonników i Zakonnic oraz wszystkich Wiernych 1. Różaniec Najświętszej Maryi Panny (Rosarium Virginis Mariae), który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła...

Read More