Październikowy różaniec

Maryja wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna Jezusa Chrystusa doznaje w Kościele szczególnej czci. Przejawia się ona zarówno w kulcie liturgicznym jak i pobożności prywatnej. W pobożności ludowej spotyka się często prze-konanie, że do Maryi nie tylko można ale trzeba się modlić, ponieważ może Ona wyprosić wszystko.Rozpoczynamy nowy, kolejny w roku miesiąc Maryjny. Jest on szczególny z wielu powodów. Przede wszystkim, patrząc na zmiany w porach roku, zaczynamy zmierzać do...

Read More