Ołtarz i ambona

W boczne ścianki ceglanej mensy ołtarzowej wmurowane są dwa fragmenty płyty nagrobnej wykonanej piaskowca w 1735 roku. – Ambona z końca XVII wieku. Początkowo ustawiona była samodzielnie przy ścianie nawy, potem połączono ją z ołtarzem. Obecnie ponownie ustawiona jest oddzielnie przy ścianie północnej. Kosz wsparty był prawdopodobnie na pełnorzeźbionej figurze anioła (1,35 m) trzymającego w ręku księgę Pisma Świętego. Do roku 1945 rzeźba ta ustawiona była w okolicy...

Read More