Kościół w Wełtyniu

Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej, dawniej św. Szczepana, w Wełtyniu został wzniesiony w drugiej połowie XV w. Kościół zbudowano z różnej wielkości głazów, tworząc z nich nierówne warstwy, oraz z czerwonej, gotyckiej cegły, z której wymurowane są detale architektoniczne. We wnętrzu znajduje się barokowy ołtarz z XVII w., który dawniej połączony był z amboną – obecnie ambona stoi oddzielnie. Ale największy zachwyt odwiedzających wnętrze kościoła...

Read More