Parafialny Zespół „Caritas”

Co to jest PZC? PZC – Parafialny Zespół Caritas /Caritas znaczy dosłownie „miłość, szacunek”. W chrześcijaństwie to czynna miłość bliźniego wypływająca z miłości do Boga. To również nazwa znanej katolickiej organizacji charytatywnej /

PZC to grupa wolontariuszy, która w sposób systematyczny i zorganizowany jest bezpośrednio zaangażowana w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest realizowanie inicjatyw stawianych przez Caritas Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Wolontariusze PZC angażują się przede wszystkim w służbę chorym, ubogim, samotnym i niepełnosprawnym. Celem PZC jest zaspokajanie duchowych i materialnych potrzeb parafian wypływające z ewangelicznego przykazania miłości i mające na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.