7 lipiec 2019 – XIV Niedziela Zwykła

„…Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało…”

Żniwo jest wielkie, a robotników mało.
Idźcie podnieść upadłe pokosy.
Nie bierzcie trzosa ani sandałów,
z ewangelią na ustach, idźcie boso.

Posyłam was na świat cały.
I jakby tego było mało,
posyłam was między wilki
– Boże, co się z Twym ludem stało ?

– Jeśli nie wpuszczą cię z krzyżem,
kiedy do parlamentu przybędziesz.
– powiadam; w owym dniu
Sodomie i Gomorze lżej będzie.