6 styczeń 2019 – Uroczystość Objawienia Pańskiego

„…ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon…”

Do stajenki małej
trzech króli przybyło.
bo tam znaleźli wielką miłość.

Aby berło i władza
nigdy ciężarem nie były
trzeba pod koroną umieścić miłość.

Aby w każdym parlamencie
swarów i kłótni nie było
trzeba i tam przegłosować miłość.