23 grudzień 2018 – IV Niedziela Adwentu

„…Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego…”

Oto ja służebnica Pańska…
Niech mi się stanie,
co mówisz do mnie Panie.

Maryjo, naucz mnie
Takiego posłuszeństwa i ufności.
Naucz mnie tak pięknej miłości.

Daj taką moc wiary i takie ducha tchnienie,
abym w stajence znalazł
moje odkupienie.