2 grudzień 2018 – I Niedziela Adwentu

„…Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym…”.

Czuwajmy,
czas ucieka.
Pan jest blisko,
a nasza droga
do Niego daleka.

Z każdym rokiem
coraz bliżej.
Stale na nas czeka,
a nasza droga
do Niego wciąż daleka.

Nie znasz czasu,
nie znasz chwili
kiedy przyjdzie,
nad tobą się pochyli.

My, tonący w dostatkach,
syci i pijani.
Na Boży sąd
i na Bożą miłość skazani.