16 grudzień 2018 – III Niedziela Adwentu

„…Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!
( … ) On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni…”

Radujcie się w Panu,
jeszcze raz powtarzam…
– Ależ Pawle,
dziś radować się w Bogu
to rzadko się zdarza.

O nic się nie martwcie,
Pan jest blisko…
– Ależ Pawle,
kto dziś Jemu
chciałby pokłonić się nisko ?

I co my, mamy czynić?
My, ludzie adwentowi.
Na rachunek sumienia
wciąż nie gotowi.

Kto ma dwie suknie
niech się podzieli z tym, który nie ma.
Kto marnuje żywność
niech odda
choć jedną kromkę chleba.

Niech stanie na drodze
gdzie Bóg będzie przechodził.
i życie całe
jeszcze dziś położy
przed konfesjonałem.